شرایط ثبت نام
 قابل توجه داوطلبان گرامي
نکات مهم ثبت نام مقطع کارشناسي پيوسته براساس سوابق تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي

الف) متقاضيان بدون محدوديت در هر يک از گروههاي آزمايشي (در نظام هاي آموزشي پاره وقت و تمام وقت) ميتوانند ثبت نام نمايند.

ب) پس از واريز وجه ثبت نام، سامانه کلمه عبور ارايه مي دهد که داوطلب مي تواند از طريق کد ملي بعنوان نام کاربري و با کلمه عبور مذکور جهت انتخاب رشته / محل وارد سامانه شود.

ج) در ورود اوليه به سيستم پس از پرداخت موفق، داوطلب موظف مي باشد اطلاعات فردي و آموزشي خود را به همراه مستندات درخواستي(شامل عکس، تصوير کارت ملي، شناسنامه و مدرک ديپلم ) را در سامانه ثبت نمايد.

د) هرگونه مغايرت در ثبت معدل کتبي ديپلم و نيز عنوان مدرک ديپلم که در فرآيند پردازش تاثيرگذار مي باشد، موجب جلوگيري از ادامه تحصيل داوطلب در هر مرحله اي خواهد شد.

ه) داشتن ديپلم کامل نظام قديم متوسطه يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متوسطه براي پذيرش در اين دوره الزامي است.

و) دارندگان ديپلم فني‌وحرفه‌اي و کاردانش نظام جديد که فاقد مدرک پيش‌دانشگاهي و يا مدرک کارداني هستند، شرايط ثبت نام در اين دوره را ندارند. اما فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي کارداني (اعم از پيوسته و ناپيوسته) غيرمشمول مجاز به ثبت‌نام در اين دوره هستند.

ز) بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه‌ريزي، دارندگان مدرک حوزوي مورد تاييد حوزه علميه قم که معادل ديپلم کامل نظام قديم متوسطه است (حداقل لمعتين و اصول) به شرط آنکه مشمول وظيفه عمومي نبوده و همزمان در حوزه علميه تحصيل نکنند، مي‌توانند در رشته‌هاي گروه علوم انساني دانشگاه آزاد ثبت‌ نام کنند

.
تمامي موارد ونکات مهم را مطالعه نموده ومتعهد ميشوم در فرايند ثبت نام ،نکات را رعايت نمايم ودر صورت هرگونه مغايرت درهرمرحله از پذيرش و با حتي پس از شروع به تحصيل از ادامه فعاليت منع خواهد شدو حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت
ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی

 
 
خروج