شرایط ثبت نام

الف) داوطلب گرامي قبل از شروع فرآيند ثبت نام لازم است شرايط و ضوابط لازم جهت ثبت نام را در دفترچه راهنماي قرار گرفته شده در سايت مطالعه نمائيد و سپس اقدام به ثبت نام نمائيد

ب) قبل از ثبت نام و انتخاب رشته / محل، ليست رشته و گروه هاي هاي آزمايشي را از لينک ذيل دانلود نموده و مطالعه نمائيد و سپس اقدام به انتخاب گروه آزمايشي نمائيد چون بعد از انتخاب گروه آزمايشي ليست رشته هاي آن گروه فقط قابل انتخاب خواهد بود و امکان ويرايش گروه آزمايشي امکان پذير نمي باشد.

دريافت ليست رشته و گروههاي آزمايشي مقطع کارداني ناپيوسته

دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارداني ناپيوسته

تمامي موارد ونکات مهم را مطالعه نموده ومتعهد ميشوم در فرايند ثبت نام ،نکات را رعايت نمايم ودر صورت هرگونه مغايرت درهرمرحله از پذيرش و با حتي پس از شروع به تحصيل از ادامه فعاليت منع خواهد شدو حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت
ثبت نام مقطع کاردانی ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی

 
 
خروج