شرایط ثبت نام
 قابل توجه داوطلبان گرامي
نکات مهم ثبت نام مقطع کارداني پيوسته براساس سوابق تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي

الف) داوطلب گرامي قبل از شروع فرآيند ثبت نام لازم است شرايط و ضوابط لازم جهت ثبت نام را در دفترچه راهنماي قرار گرفته شده در سايت مطالعه نمائيد و سپس اقدام به ثبت نام نمائيد

ب) قبل از ثبت نام و انتخاب رشته / محل، ليست رشته و گروه هاي هاي آزمايشي را از لينک ذيل دانلود نموده و مطالعه نمائيد و سپس اقدام به انتخاب گروه آزمايشي نمائيد چون بعد از انتخاب گروه آزمايشي ليست رشته هاي آن گروه (به همراه رشته تربيت بدني) فقط قابل انتخاب خواهد بود و امکان ويرايش گروه آزمايشي امکان پذير نمي باشد.

دريافت ليست رشته و گروههاي آزمايشي مقطع کارداني پيوسته

دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارداني پيوسته

تمامي موارد ونکات مهم را مطالعه نموده ومتعهد ميشوم در فرايند ثبت نام ،نکات را رعايت نمايم ودر صورت هرگونه مغايرت درهرمرحله از پذيرش و با حتي پس از شروع به تحصيل از ادامه فعاليت منع خواهد شدو حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت
ثبت نام مقطع کاردانی پیوسته براساس سوابق تحصیلی

 
 
خروج