اطلاعیه
ثبت نام از متقاضیان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال 94 به ترتیب در روزهای یکشنبه مورخ 9 آذرمــاه و دوشنبــه مــورخ 10 آذرماه از طریق همین پایگاه آغاز خواهد شد. رشته /محل های دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامـی بـرای سـال تحصیلـی 95-94 از تاریخ 4 آذرماه در پایگاه www.azmoon.net در دسترس متقاضیان قرار داده شده است.

سامانه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون سراسری-نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

سامانه ثبت نام دوره کارشناسی بدون آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

سامانه ثبت نام دوره کاردانی بدون آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

سامانه ثبت نام دوره دکتری