ثبت نام دوره بدون آزمون کاردانی و کارشناسی
ثبت نام متقاضیان بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 متعاقبا از طریق همین سامانه آغاز خواهد شد.