سیستم پرسش و پاسخ

داوطلب گرامی:

پس از ارسال سوال، "کد سوال ارسالی" به شما داده می شود که برای دریافت پاسخ باید آن را وارد نمایید. در حفظ این کد دقت نمایید.

حداکثر ظرف مدت 72 ساعت اداری پس از ارسال سوال ، با مراجعه به قسمت "دريافت پاسخ سوال" و وارد كردن "كد سوال" مي توانيد پاسخ خود را دريافت كنيد.

پس از بررسي مشكل، در صورت نياز با شماره تماسي كه وارد كرده ايد تماس گرفته خواهد شد، بنابراين در وارد كردن شماره تماس دقت نماييد.

پاسخ شما علاوه بر روی سایت از طريق پست الكترونيكي براي شما ارسال خواهد شد، بنابراين در وارد نمودن آدرس پست الكترونيكي دقت نماييد.

از ارسال سوال با متن انگليسي خودداري نماييد.فرم ارسال سوال

* آزمون مربوطه:

*    نوع مشکل:  

* نام:

* نام خانوادگی:

* استان:

* شهرستان:  

پست الکترونیک  

شماره تلفن  

* شرح سوال