اطلاعیه
ثبت نام از متقاضیان دوره بدون آزمون مقاطع کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته جهت نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
به زودی از طریق همین سایت آغاز خواهد شد.